نرخ چاپ انواع تراکت (فرم عمومی)

چاپ تراکت گلاسه 120 گرمی

بروز شده در 7 مهر 1397
سایز فایلتیراژچاپتحویل 8 روز کاری (عادی)تحویل 3 روز کاری (فوری)تحویل 1 روز کاری (فوری)
A4: 290-200 mm2000 عددییک رو:
دو رو:
213،000
263،000
238،000
288،000
-
5000 عددییک رو:
دو رو:
443،000
518،000
473،000
548،000
-
A5: 200-145 mm2000 عددییک رو:
دو رو:
111،000
137،000
131،000
157،000
-
5000 عددییک رو:
دو رو:
227،000
264،000
252،000
289،000
-
A6: 145-100 mm2000 عددییک رو:
دو رو:
60،000
73،000
75،000
88،000
-
5000 عددییک رو:
دو رو:
118،000
137،000
138،000
157،000
-

چاپ تراکت تحریر 80 گرمی

بروزرسانی در 4 مهر 1397
سایز فایلتیراژچاپتحویل 8 روز کاری (عادی)تحویل 3 روز کاری (فوری)تحویل 1 روز کاری (فوری)
A4: 290-200 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
98،000
135،000
118،000
155،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
135،000
185،000
160،000
210،000
185،000
235،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
260،000
320،000
290،000
350،000
-
A5: 200-145 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
54،000
72،000
69،000
87،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
72،000
98،000
92،000
118،000
112،000
138،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
135،000
165،000
160،000
190،000
-
A6: 145-100 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
32،000
42،000
42،000
52،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
41،000
54،000
56،000
69،000
71،000
84،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
72،000
87،000
92،000
107،000
B4: 340-240 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
B5: 240-170 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
B6: 170-120 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی

چاپ تراکت گلاسه 135 گرمی

بروزرسانی در 4 مهر 1397
سایز فایلتیراژچاپتحویل 8 روز کاری (عادی)تحویل 3 روز کاری (فوری)تحویل 1 روز کاری (فوری)
A4: 290-200 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
146،000
184،000
166،000
204،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
228،000
278،000
253،000
303،000
278،000
328،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
478،000
558،000
508،000
588،000
-
A5: 200-145 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
78،000
97،000
93،000
112،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
119،000
144،000
139،000
164،000
159،000
184،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
244،000
284،000
269،000
309،000
-
A6: 145-100 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
44،000
53،000
54،000
63،000
-
2000 عددییک رو:
دو رو:
64،000
77،000
79،000
92،000
104،000
5000 عددییک رو:
دو رو:
127،000
147،000
147،000
167،000
107،000
B4: 340-240 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
B5: 240-170 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
B6: 170-120 mm1000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
2000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی
5000 عددییک رو:
دو رو:
تلفنی

لطفا هنگام سفارش، به موارد زیر توجه فرمایید:

  • هزینه ارسال در تهران مطابق با هزینه الوپیک لحاظ می شود.
  • هزینه طراحی برای انواع تراکت تا ساعت اول ۵۰،۰۰۰ تومان و برای هر ساعت اضافه ۳۰،۰۰۰ تومان اضافه می شود.

فرم عمومی چیست؟

  • به مجموعه فایل های چاپی که به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد و رنگ ها بر اساس رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود. از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
  • به علت تغییر مداوم مواد اولیه (کاغذ – مرکب – روکش ها و …) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در هر فرم، سفاشات شما در فرم های عمومی که حتی با اختلاف یک فرم چاپ شده اند با هم قابل مقایسه نخواهد بود. (اختلاف فرم های عمومی از چاپ تا چاپ ۳۰% خواهد بود).
  • توجه داشته باشید نسبت به حساسیت و اهمیت کارتان نوع سفارش خود را مشخص کنید، لازم به ذکر است کیفیت سفارشات (به لحاظ کاغذ، رنگ، و …) در  فرم های عمومی با یک فرم اختصاصی قابل مقایسه نخواهد بود.
  • تمام سفارشات چاپی با ۳% تا ۷% باطله یا کسری تحویل می گردد.